ZpětÚvodO nás Naše služby, které šetří Váš čas!

Naše služby

Naše služby, které šetří Váš čas!

 

Naše služby, které šetří Váš čas!

Úspora Vašeho času – při prodeji nemovitosti je dnes třeba znát mnoho informací ohledně této problematiky včetně znalosti potřebných zákonů, které jsou nepostradatelné pro úspěšný průběh celé transakce. To vyžaduje mnoho času, a jak je  známo, čas jsou peníze.  Jste časově vytíženi? My za Vás vše vyřídíme !!! A tím Vám ušetříme Váš vzácný čas.  


1.     Osobní makléř – po celou dobu obchodu Vám bude Váš osobní makléř neustále  k dispozici. Můžete se na něj kdykoliv a s čímkoliv obrátit. Po celou dobu spolupráce Vám bude telefonicky či mailem podávat aktuální informace. Váš osobní makléř je tu pro Vás a jeho jediným cílem je Vaše spokojenost.

2.     Reklama a prezentace –  Vaši nemovitost  vkládáme na nejsledovanější realitní servery , kde se dostane k maximálně širokému okruhu zájemců a samozřejmě ji najdete i na našich webových stránkách www.danqua.cz. Vždy se snažíme o to, aby inzerovaná nemovitost potencionálního klienta co nejvíce zaujala. 

3.     Výběr bonitního klienta – u nás máte vždy jistotu, že Vaši nemovitost koupí osoba, u které již byla zjištěna bonita – hned v první fázi jednání se zájemcem probíráme způsob a jeho možnosti financování Vaší nemovitosti. 

4.     Financování - zájemcům o Vaši nemovitost zajišťujeme financování Vaší nemovitosti, což Vám přináší naprostou jistotu, že za svoji nemovitost dostanete řádně a včas zaplaceno. Po celou dobu vyřizování hypotečního úvěru poskytovaného na Vaši nemovitost, máme vše pod kontrolou.  

5.     Zastupování na úřadech – v některých případech je nutné spolupracovat i s jinými úřady než jsou banky a katastr nemovitostí. Bývá to například stavební úřad, obecní či městský úřad, OSSZ apod. I na těchto úřadech Vás rádi zastoupíme.

6.     Odborná právní pomoc zdarma – na některé věci jsme i my krátcí, a proto spolupracujeme s advokátní kanceláří JUDr. Tomáše Havla, kde si ví vždy rady a vyřeší i ten zdánlivě neřešitelný problém. Advokátní kancelář JUDr. Havla zajišťuje  soupis veškerých dokumentů potřebných k obchodní transakci, zejména budoucích kupních smluv, kupních smluv a též např. nájemních smluv. Advokátní kancelář JUDr. Havla zaštiťuje celou obchodní transakci počínaje soupisem  potřebných smluv, zajištěním  Advokátní úschovy přes jednání s katastrem nemovitostí.

7.     Advokátní úschova - veškeré prostředky klientů jsou složeny na zvláštním účtu úschov u advokáta (depozitní účet) u UniCredit Bank Czech Republic, jehož zřízení a vedení je ošetřeno zvláštní smlouvou, která omezuje dispozice s prostředky na účtu, a to jak z hlediska oprávněné osoby, tak i z hlediska účelu použití. Prostředky na účtu nemohou být předmětem exekuce, insolvenčního řízení či jiného správního nebo rozhodčího řízení, dědictví a ani nemohou sloužit k zajištění případných závazků advokáta.  K depozitnímu účtu je zřízen přístup prostřednictvím elektronického bankovnictví. Úschovy jsou vedeny v Kč i v Eurech. Úschovy jsou přísně odděleně evidovány, aby bylo v každém okamžiku nepochybné, jaká částka je aktuálně uschována. Za tím účelem jsou pořizovány a klientům zasílány i elektronické výpisy o prováděných transakcích. Kromě pojištění vkladů bankou je samotná činnost advokáta pana JUDr. Tomáše Havla pojištěna nad rámec zákonného pojištění odpovědnosti advokáta. Od r. 2013 je navíc provádění úschov pod zvýšeným dohledem České advokátní komory, vůči které bude zřízena informační povinnost advokáta o prováděných úschovách, avšak při současném zachování advokátního tajemství. Identifikační údaje: JUDr. Tomáš Havel, advokát, se sídlem Martinská 608/8, 301 00 Plzeň, ev.č. ČAK 11067. 

8.     Předání nemovitosti –  při předání nemovitosti novým majitelům se sepisuje předávací protokol, kde obě strany prohlašují, že jsou seznámeny se stavem nemovitosti a že s tímto souhlasí. Na protokol se také napíšou stavy jednotlivých měřičů energií, které pak slouží jako podklady při převodu energií. Toto opatření zabraňuje případným pozdějším nejasnostem či nedorozuměním.  

9.     Převody plateb energií – znamenají  vyplňování spousty formulářů v úřadovnách jejich dodavatelů. My Vám to však maximálně zjednodušíme. Veškeré formuláře, které je třeba pro převod energií vyřídit, Vám připravíme,  předvyplníme  a předáme k rukám nových majitelů, kteří energie na základě těchto formulářů přehlásí.  

Přesvědčili jsme Vás? Už přemýšlíte, jak naložíte s ušetřeným časem – rodina, přátelé, zájmy apod.? Věříme, že ano a těšíme se na naši spolupráci.

 

                                                                        Tým DANQUA reality s.r.o.


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt

DANQUA reality s.r.o.
Křimická 90
318 00 Plzeň

Tel.: +420 775 603 819 

E-mail: info@danqua.cz

www.facebook.com/danqua.reality

Podporujeme:

Občanské Sdružení ProCit